Deichmans historie

Om oss

Velkommen til Deichmanske bibliotek - Norges best besøkte kulturinstitusjon! 

Deichmanske bibliotek er Norges største og eldste folkebibliotek, og består av ett hovedbibliotek i sentrum og 18 filialer over hele byen.

Vi har også flere spesialavdelinger for innbyggere som trenger et tilpasset bibliotekstilbud, blant annet Pasientbiblioteket på Rikshospitalet og Fengselsbibliotekene i Oslo.

Vi er stolte forvaltere av en rik mediesamling og forkjempere for åpen og lik informasjon til alle. 

En by med et godt bibliotek er en by med unike rom for å møtes på tvers, som skaper tillit mellom byens borgere og gjør oss sterkere i møte med en felles, ukjent fremtid. 

Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon, med tilgang til opplevelser og fortellinger – et sted hvor vi kan møtes for å utveksle våre tanker og meninger. 

Verdier: Åpen, tolerant, ærlig, trygg, inkluderende, viktig, aktuell, tydelig, entusiastisk. 
Visjon: Deichmanske bibliotek skal være Oslos viktigste og mest inspirerende møteplass for kunnskap og kultur. 
Slagord: Hold deg våken!
 
 
-------------------------------------------------------------------------

 

Hvordan bruker folk biblioteket?

Folkebibliotekene er landets best besøkte kulturinstitusjon. Torsdag 2. juni 2016 ble det lagt fram en omfattende undersøkelse som viser hvordan folk bruker biblioteket sitt. – Denne grundige rapporten hjelper oss å gjøre folkebibliotekene enda bedre, sier Leikny Haga Indergaard, biblioteksjef ved Bergen bibliotek og leder av gruppen bak undersøkelsen. 

Hva gjør brukerne på biblioteket?

Last ned rapporten og illustrert utdrag fra rapporten her:


Kontakt kommunikasjonsleder Jørn Johansen for spørsmål.

E-post: jorn.johansen@kul.oslo.kommune.no, Mob: +47 900 97 250