Verdt å vite om utlån

Det viktigste du bør vite om lån, bibliotekkortet, Mine Sider og hva som skjer om du ikke leverer tilbake i tide.

Merk at det er innført noen endringer med virkning fra 12. oktober 2016.


Utlån

Det er gratis å låne bøker og andre medier med hjem.
Bøker og lydbøker har 4 ukers lånetid.  Ebøker har 2 ukers lånetid.
Musikkinnspillinger, film og tidsskrifter har 2 ukers lånetid.  
Noen populære medier er tilgjengelig som Hurtiglån, lånetiden vil da være 14 dager og ingen mulighet for å forlenge lånetiden.


Forleng lånet

Lånetiden kan forlenges, så sant ingen andre lånere har reservert materialet og du ikke har fått gebyr ved for sen levering.

Lån av bøker og lydbøker kan du forlenge med 28 dager, og dette kan du gjøre opptil to ganger per lån.

Lån av e-bøker kan du fornye med 14 dager, og det kan du bare gjøre én gang per lån.

Lån av musikk, film og tidsskrifter kan du fornye med 14 dager, og dette kan du gjøre opptil to ganger per lån.

Du kan først forlenge lånet etter at halve lånetiden har gått. For å forlenge, logger du inn på Mine sider med bibliotekkortnummer og PIN-kode. Biblioteksystemet beregner ny forfallsdato ut ifra eksisterende leveringsfrist, og fornying er ikke mulig før halve lånetiden er gått.


Reserveringer

Du kan reservere/bestille bøker og andre medier fra bibliotekets katalog. Du må logge inn med bibliotekkortnummer og PIN-kode. Du kan reservere/bestille både ledige og utlånte medier, inntill 30 reserveringer av gangen. Når mediet du reserverte er funnet fram og satt klar på hentehylla, får du beskjed om at du kan komme og hente det.

Antatt ventetid

Antatt ventetid er basert på antall tilgjengelige eksemplarer og lånetid. Antatt ventetid er vanskelig å bergene nøyaktig fordi uventede ting kan skje underveis. Dette kan være at kjøper vi inn flere eksemplarer og da vil  ventetiden gå ned. Eller det kan hende en eller flere lånere mister eller glemmer å levere materialet og da vil ventetiden øke. Du må derfor ta antatt ventetid med en klype salt.


Mine sider

Mine sider kan du administrere det du har lånt. Du kan se hva du har lånt, når du må levere tilbake og eventuelt forlenge det du har lånt. Du ser også en oversikt over hva du har reservert og kan slette reservasjoner du ikke trenger lenger. I tillegg kan du endre personopplysninger som adresse, telefonnummer etc. På Mine sider endrer du også innstillinger for hvordan du ønsker varsler om hva som kan hentes og hva som er levert for sent.
 

Lånekort

Lånekortet er personlig — lån aldri ut kortet ditt til andre. Skulle du være uheldig og miste lånekortet, meld fra til biblioteket. Du kan få nytt lånekort mot et gebyr på 50 kroner.    
 

Varslinger

Som standard får du varslinger om forfall på lån på e-post. Det er også mulig å få disse meldingene på SMS. Du kan endre instillingene ved å logge inn på Mine sider.


Forhåndsvarsel

Du vil få et forhåndsvarsel 2 dager før forfall. Dette kan du skru av på Mine sider.


For sen levering

Du er ansvarlig for dine lån til de er levert tilbake. Ved for sen levering skjer følgende:  

VOKSNE
5 dager etter forfall: 1. påminnelse går ut. Denne påminnelsen vil være uten gebyr. Du vil fortsatt kunne fornye materialet og låne nye medier.

10 dager etter forfall: 2. påminnelse blir sendt med et gebyr på 100 kroner. Fornying er ikke lenger tillatt og du blir sperret for lån av nye medier. Du kan betale dette gebyret på biblioteket når du leverer materialet.

BARN
Barn under 15 år får ikke påminnelsesgebyr.

5 dager etter forfall: 1. påminnelse går ut. Du vil fortsatt kunne fornye materialet og låne nye medier.

10 dager etter forfall: 2. påminnelse går ut og du blir sperret for lån av nye medier.

BÅDE BARN OG VOKSEN
35 dager etter forfall: Er materialet fortsatt ikke levert tilbake, vil saken gå til Oslo kemnerkontor og inkasso — det vil si krav om å erstatte tapt materiale. Du kan fortsatt levere materialet til biblioteket og erstatningssummen blir da trukket fra kravet til kemner. Eventuelt påløpt gebyr og saksomkostninger må fortsatt betales til kemner. Se satser for erstatning her.  


Skadet eller mistet materiale

Har du vært uheldig og mistet eller skadet materiale er du pliktig å erstatte dette. Henvend deg til personalet for å gjøre opp. Prisen følger de til enhver tid gjeldende satser.