Om notene

Boken inneholder et utvalg sanger fra det enorme flerkulturelle sangtilfanget som finnes i dag. Den er inndelt i fire med vekt på sanger fra populærmusikken, norske og nordiske sanger, europeiske sanger, og sanger fra andre land og kulturer. I tillegg tar den for seg ulike temaer som såret jord, sanger fra film og musikaler, livssynssanger, julesanger, kanon og klassiske sanger. Notene er gitararrangement med enkel besifring. Bak i boken finnes en oversikt over gitargrep og piano- keyboardakkorder.

Originaltittel:

Verden i sang

Først utgitt:

2000

Målgruppe:
  • Voksne

Klassifikasjon:
Besetning:
  • Sang (1)

Fag/fiksjon:

Fag

Komposisjonstype:
Sjanger:

    Alle utgivelser