Musikk og konsert

11:00, Torsdag 20. desember

Torsdagstreff: julekonsert

Julekonsert med J ó l e l y d . Musikken formes av den særegne akustiske besetningen og musikernes varierte musikalske erfaring. Konsertens inspirasjon kommer fra musikernes ønske om å formidle sin opplevelse av julens lyd & klang.