Skolepost - kjørerute

Skoleposten er byens transporttjeneste for bibliotekmateriale mellom Deichman og skolene i Oslo.
 

Grunnskoler

Offentlige grunnskoler får skolepost en fast dag i uka. Levering og henting skjer på skolens kontor. Du finner skolens kjøredag her (klikk på "Osloskolen", så får du opp en pdf med oversikt over skolenes kjøredag). 
 
Spørsmål om transporttjenesten? Kontakt oss.
 

Spesialskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentra 

Alle offentlige spesialskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentra får skolepost ved behov på tirsdager eller torsdager. Henting og levering skjer på skolens kontor. Skolen må selv bestille henting når bibliotekmateriale skal returneres til Deichman. Siste frist for booking er kl. 14:00 dagen før det er henting.
 
Bestill henting i eget henteskjema.
 

Private skoler

På grunn av manglende avtale om transporttjenester, har ikke private grunn- og videregående skoler levering på skolen for tiden. Bestilt materiale må hentes på ett av Deichmans biblioteker.