Dette kan du låne

KLASSESETT/GRUPPESETT
Klassesettene våre består i utgangspunktet av 30 - 35 eksemplarer. Lærer kan velge antall eksemplarer, også til mindre grupper. Mange av titlene finnes som lydbok.
Oversikt over klassesettene finner du i katalogen på deichman.no. Skriv for eksempel "klassesett 5kl". Begrens gjerne trefflista ved å bruke filtrene på venstre side.
Klassesett kan ikke bestilles i søket, så benytt Kontaktskjema for Osloskolene for reservering.
Aldersinndelingen må sees på som veiledende, da det kan være stor forskjell i modenhetsnivå og leseferdighet i den enkelte klasse.
Lånetid: 2 måneder.
 
KLASSEBIBLIOTEK
Ca 35 forskjellige bøker, både skjønnlitteratur og faktabøker,  tilpasset alderstrinnet.
Lånetid: Et halvt skoleår, men du kan bytte klassebibliotek flere ganger i året hvis du ønsker det.
Det er mulig å låne bøker på andre språk til tospråklige elever.
Vi tilbyr også klassebibliotek på engelsk; disse består av noe færre bøker, og har en utlånstid på 2 måneder.
 

TEMAPAKKER
Temapakkene kan bestå av:
- Supplerende litteratur til elevenes oppgaver og prosjektarbeid.

- Bøker til spesialundervisning.
- Lånetid: Vanligvis 2 måneder.

ANDRE MEDIER/RESSURSER
- Lydbøker. Lånetid: 2 måneder.
- Film på DVD, både spillefilmer og fagfilmer. Lånetid: vanligvis 3 uker.
- Ressurskofferter. Koffertene inneholder undervisningsopplegg, gjenstander, bøker, film, musikk og bilder som kan brukes i undervisningen. Lånetid: 3 uker.

- Boomwhackers i klassesett.
Boomwhackers er sett med plastrør som er stemt i en musikalsk skala.
Det følger med forslag til opplegg som omfatter flere punkter innenfor musisering og komponering i egen lærerveiledning. Lånetid: 3 uker.
Smakebit

HVA SKJER HVIS IKKE BØKER LEVERES I TIDE?
Leveringsfristen står alltid på kvitteringen som følger bokpakkene.
Skolen er ansvarlig for bøker og andre media som lånes. Materiale som mistes eller skades sterkt skal erstattes.
Erstatningssatsen er normalt kr. 250,- pr. tapt/beskadiget medium + ekspedisjonsgebyr.
Ta direkte kontakt med Deichman i slike tilfeller.