Skoletjenesten

Ansatte ved grunnskolene i Oslo, offentlige spesialskoler, og voksenopplæringssentra kan bestille bøker og annet materiell fra Skoletjenesten. Se oversikt over hva skolen kan låne. Kontaktskjemaet under skal benyttes for bestillinger og veiledning. Deichmans sentralbord, telefon 23 43 29 00, kan besvare enkle spørsmål.
 

Kontaktskjema for skoler

Bruk kommentarfeltet i skjemaet under til å spesifisere bestillingen din.