Kontaktskjema for Osloskolene

Kontaktskjema for bestillinger og andre henvendelser fra grunnskoler i Oslo.

Ansatte ved grunnskolene i Oslo kan bestille bøker og annet materiell fra Skoletjenesten. Alt bestilt materiale blir levert til skolen. Privatskoler må selv hente det de bestiller på Deichmanske bibliotek. Se Skolepost/kjørerute for mer informasjon om transporttjenesten mellom Deichmanske bibliotek og skolene i Oslo.

Bruk kommentarfeltet i skjemaet til å spesifisere bestillingen din.