Utleielokale

Vi leier ut lokaler til privatpersoner eller organisasjoner. Biblioteket kan selv bestemme hvem de vil leie ut til. Ved stor pågang vil kultur, studie- og opplysningsvirksomhet prioriteres.
 
Lokaler vil normalt kun bli leid ut til personer over 18 år.
 
Avtale om leie av lokale må inngås og leie betales forskuddsvis.