Spørsmål og svar om meråpent

 
 
Et meråpent bibliotek er et bibliotek du kan benytte også utenom bemannet åpningstid.
 
Hvis du har oppgradert bibliotekkortet ditt til et nøkkelkort, har du tilgang til biblioteket fra klokken 07:00 til klokken 23:00 hver eneste dag, hele året.
 
Du bruker kortet ditt og PIN-koden din for å låse opp døra når du skal inn.
 
 
I dag er følgende bibliotek meråpne:
 
Vi meråpner stadig flere av våre bibliotek. Innen 2020 er målet at alle våre bibliotek skal være meråpne.
 
 
Nesten alt det samme som du kan gjøre i vanlig åpningstid. Du kan:
 
  • Låne og levere
  • Bruke publikums-PC-er
  • Bruke gratis trådløst nett
  • Lese
  • Jobbe
  • Gjøre lekser
  • Møte venner
  • Spille spill
  • Slappe av
 
Du kan ikke få veiledning i meråpent-tiden, ettersom personalet da ikke er til stede.
 
 
Du må oppgradere kortet ditt til nøkkelkort. Det gjør du ved å signere og levere denne kontrakten på et av våre bibliotek:
 
 
Du må være over 15 år for å oppgradere kortet ditt til nøkkelkort.
 
Barn under 15 år må ha følge av foreldre eller foresatte hvis de bruker biblioteket i meråpent-tiden.
 
 
Biblioteket er videoovervåket i meråpent-tiden.
 
Ved enkelte av bibliotekene er også sikkerhetsvakter til stede.
 
I meråpent-tiden er bibliotekdøren låst. For å slippe inn, må man ha oppgradert bibliotekkortet til nøkkelkort.
 
 
Dersom du opplever noe ubehagelig eller føler deg utrygg på biblioteket i meråpent-tiden, ber vi deg gi beskjed til sikkerhetsvakten.
 
Hvis du er på Bjerke, Bøler, Lambertseter, Majorstuen, eller Tøyen, kan du også ringe på NOKAS på telefon 33 39 89 07.
 
Hvis du er på Furuset kan du ringe City Security på telefon 22 75 15 00.
 
 
Hvis du har et bibliotekkort som er utstedt til en institusjon, gjelder andre regler for meråpent-tilgang.
 
Skoler, barnehager, behandlingsinstitusjoner og foreninger kan få utstedt bibliotekkort i institusjonens navn.
 
Kortinnehaver kan da bruke kortet til å låse inn andre personer på biblioteket i meråpent-tiden. 
 
Kortinnehaver holdes ansvarlig for disse personenes atferd mens de er i lokalene. 
 
Kortinnehaver plikter å sørge for at ingen av disse personene oppholder seg i lokalet uten at kortinnehaver er til stede.
Ingen aldersgrense gjelder for personer som blir låst inn med bibliotekkort utstedt til institusjon. Både voksne og barn er velkomne.