Meråpent bibliotek

Deichmanske bibliotek er først og fremst ditt bibliotek. For å gjøre det lettere for deg å bruke biblioteket er filialene BjerkeMajorstuaLambertseterBølerFuruset og Tøyen blitt meråpne. Hit er du velkommen mellom kl. 7 om morgenen til kl. 23 om kvelden. Hver dag året rundt. 

Hva er meråpent bibliotek på Deichman?
Meråpent bibliotek betyr at vi utvider tilbudet for deg. Det eneste du må gjøre, er å oppgradere bibliotekkortet ditt til å bli adgangskort og signere en kontrakt  . Oppgraderingen er gratis og gjøres én gang mens du er innom biblioteket. Dermed har du fri adgang til biblioteket kl.07-23, 365 dager i året.

På meråpent bibliotek kan du: ​

 • Benytte lokalene.
 • Låne, levere, søke, hente og reservere.
 • Lese og finne informasjon.
 • Gjøre lekser.
 • Møte venner.
 • Bruke publikumsmaskiner.
 • Benytte trådløst nettverk.

Du kommer inn på meråpent bibliotek ved å skanne bibliotekkortet ditt og taste din vanlige PIN-kode. Biblioteklokalet er videoovervåket. Overvåkingen er av hensyn til din sikkerhet og for å beskytte bibliotekets inventar og utstyr. Når du låser deg inn, er det kun du- og ingen andre - som kan gå inn.

Du må forlate biblioteket før det stenger kl. 23. Det blir gitt beskjed over høyttalere før dørene stenges og innbruddsalarmen aktiveres. 

Når biblioteket er betjent, vil du som alltid møte serviceinnstilte ansatte og få hjelp til det du lurer på av stort og smått. For betjening, sjekk filialens betjente åpningstid. 

Merk! Henting av fjernlånte bøker og innlevering av bøker tilhørende andre bibliotek enn Deichman, må skje innenfor betjent åpningstid. 

Hvem kan få tilgang til meråpent?
Du kan få tilgang til meråpent bibliotek ved å signere en kontrakt  og få oppgradert bibliotekkortet til adgangskort. Kontrakten er personlig, og brudd på denne kan resultere i inndragelse av rett til bruk av meråpent bibliotek. 

Hjelp til fordypningsoppgaven

Du må være over 15 år for å oppgradere bibliotekkortet ditt til adgangskort for meråpent bibliotek. Ved å signere oppgraderingskontrakten forplikter du deg til å: 

 • Vise hensyn.
 • Rydde opp etter deg.
 • Holde ro og orden.
 • Kontrakten og bibliotekkortet er personlig og det er kun du som kan bruke kortet som adgangskort. Brudd på dette vilkåret kan resultere i inndragelse av rett til bruk av meråpent bibliotek. 
 • Overholde det til enhver tid gjeldende lånereglement.

​Foreldre/foresatte kan ta med seg barn under 15 år. Barna kan ikke etterlates alene i meråpen tid. Alle over 15 år må ha eget oppgradert bibliotekkort.

For institusjoner (skoler, barnehager, foreninger etc)

Ved bruk av bibliotekets meråpne tilbud har eier av bibliotekkortet (barnehage, lærer, forening institusjoner) ansvar for de personer de tar med seg inn i biblioteket i den meråpne tiden. Dette er spesielt viktig hvis man har med seg barn under 15 år. Ingen barn eller andre uten meråpent tilgang må etterlates alene i biblioteket i meråpent tiden.

Enhver voksen som bruker kort med meråpen tilgang, har plikt til å sørge for at alle personer han/hun tar med inn i biblioteket også må forlate det sammen med kortinnehaver.

Det er også viktig at man tar spesielt hensyn til andre når man bruker biblioteket i meråpen tid, da det ikke er noen betjening tilstede.

Ved brudd på reglementet kan tilgangen til meråpent trekkes tilbake.

Information in English

- Extended opening hours at Oslo Public Library 

The Oslo Public library is not just a library. It is your library. You can now use the library when it suits you best. You will be able to use the library from 7 am until 11 pm every single day of the year after you upgrade your library card to an admission card and sign a contract ( ).

Read more here: