Noter

Deichman har en samling på over 11.000 notehefter.
Du kan til enhver tid låne opptil 30 notehefter eller annet materiell. Det er gratis å låne.
Hvis notene du vil låne ikke finnes på ditt lokale Deichman, kan du bestille heftet. Du velger selv hvilket Deichman-bibliotek vi skal sende det til.