Hjelp til fordypningsoppgaven

Står du fast i oppgaveskrivinga? Letter du etter bøker som kan passe til din problemstilling eller sekundærlitteratur med mer stoff om forfatter og verk?
 
Vi hjelper deg med:
 
  • Temavalg
  • Bokvalg
  • Sekundærlitteratur
  • Generelle skrivetips
 
Spør i veiledningen ved ditt lokale bibliotek eller gå til våre sider for fordypningsoppgave.