Flerspråklige tidsskrifter

Vi tilbyr et bredt utvalg av aviser og tidsskrifter på mange ulike språk. Du kan lese dem på biblioteket, eller låne dem med hjem.

For mer informasjon om hvilke aviser og tidsskrifter vi fører, og på hvilke språk, kontakt ditt lokale bibliotek.