Kalender

Choose library
Fredag 28. desember 2018

Vi går rundt juletreet og synger

Jeg gikk meg over sjø og land ...

Glade jul...

Onsdag 2. januar 2019

Språkkafé! - For deg som vil bli bedre i norsk.

En språkkafé er ikke et språkkurs, men et sted du møter andre som også trener på å snakke norsk.
Torsdag 3. januar 2019

Språkkafé! - For deg som vil bli bedre i norsk.

En språkkafé er ikke et språkkurs, men et sted du møter andre som også trener på å snakke norsk.
Abonner på Kalender