nyeLESEFRØ

Ord som gror i Søndre Nordstrand

nyeLesefrø er et samarbeid mellom Deichmanske bibliotek og barnehageadministrasjonen i Søndre Nordstrand. I prosjektperioden får barnehagene utplassert et minibibliotek med bøker til aktiv  bruk i barnehagen og til hjemlån.

Bøkene er både på norsk og andre språk. Barnehagepersonalet får i tillegg faglig oppfølging på litteratur og formidling. Målet er å skape et godt språkmiljø og legge til rette for språkstimulering, leselyst og leseglede gjennom bruk av litteratur.

Prosjektet er støttet med midler fra Oslo Sør-satsingen.

Her på bloggen kan du lese mer om prosjektet.