Fengselsbibliotekene i Oslo

OSLO FENGSEL

Oslo fengsel - biblioteket

Avdeling A
Avdeling A er en soningsavdeling med  ca. 160 soningsplasser.
Spesialbibliotekar: Sissel Rødland
Telefon: 23 30 19 41
 
Avdeling B
Avdeling B er en varetektsavdeling med ca. 220 soningsplasser.
Spesialbibliotekar: Hilde Koldre
Avdelingsleder: Hilde Einan
Telefon: 23 30 18 38
 
Besøksadresse:
Åkebergveien 11, 0650 OSLO
 

Postadresse for begge avdelinger:
Fengselsbibliotekene i Oslo
P.b. 9292 Grønland, 0134 OSLOBREDTVEIT FENGSEL

Bredtvet fengsel - biblioteket

Bredtveit fengsel og sikringsanstalt er et rent kvinnefengsel. Deichmanske bibliotek har ansvar for drift av biblioteket som benyttes av innsatte og ansatte.


Biblioteket er bemannet med bibliotekar:
Annen hver tirsdag
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 15

Biblioteket er selvbetjent for innsatte og ansatte utenom bemannet tid.


Besøksadresse:                                              
Trondheimsveien 375, 0953 OSLO

Postadresse:
Postboks 1, Kalbakken, 0901 OSLO


Telefon:
Biblioteket: 22 80 34 48
Sentralbordet: 22 80 34 20
Faks: 22 25 86 33
 

Spesialbibliotekar Liv Stensby.