Utlån av musikkinstrument

Musikkavdelingen tilbyr utlån av ukulele, gitar og bongotrommer. 

Instrumentene lånes ut for 28 dager.

Bestill her:

Ukulele
Gitar
Bongotrommer