Lokalhistorisk samling

På enkelte filialer har vi en lokalhistorisk samling som dekker sin bydel.

På hovedbiblioteket finnes også en stor lokalhistorisk samling som dekker hele landet. Om en også regner med bygdebøkene, som ofte har en del generell lokalhistorie, vil det si at en ofte kan finne lokalhistorie om selv de minste steder i landet. Bøkene i samlingen er til hjemlån.

Oslo-samling
Det finnes en Oslo-samling på hovedbiblioteket. Her finnes generell Oslo-historie fra de eldste tider til i dag, de enkelte bydelers historie og bøker om Oslofjorden og øyene. I tillegg har vi reisehåndbøker med forskjellige turforslag. Samlingen består av i overkant 1000 titler og bøkene er til hjemlån.

Lokalhistoriske bildebaser på nett

Slekts- og bygdebøker
Vi har en stor samling slekts- og bygdebøker fra hele landet. Av slektsbøker har vi ca. 3000 forskjellige titler. Noen av disse er til hjemlån, men mesteparten er kun til bruk på hovedbiblioteket. Det finnes også et eget slektregister til disse bøkene. Samlingen av bygdebøker er også stor og de aller fleste titlene har også eksemplarer til hjemlån.