Lesesirkel

Vil du ha noen å snakke med om bøkene du leser?
 
Deichman arrangerer lesesirkler, hvor alle deltagerne leser samme bok og så møtes for å diskutere boken.
 
Vi arrangerer lesesirkler for både ungdom og voksne.