Abonner på Debatt

Debatt

28
Mar
I kjølvannet av NRKs reportasje fra blant annet vår bydel Søndre Nordstrand, lurer vi på: Hvordan er det egentlig her? Vi ønsker å høre hva mennesker som kjenner bydelen godt mener.
18:30
24
Apr
Behovet for boliger i Oslo blir stadig større. I hele Østensjø merkes et press etter å få bygget flere leiligheter, samtidig som lokalbefolkningen ønsker å beholde områdenes egenart og bomiljø....
19:00
8
Mai
I flere byggesaker i Østensjø har det kommet reaksjoner på at Bydelsutvalget og lokalbefolkningens mening ikke blir hørt. Hvorfor har ikke bydelen mer makt i lokale saker? Burde flere avgjørelser tas...
19:00
Abonner på Debatt