Debatt

Mandag 12. mars 2018
Arrangementet innledes med foredraget Den viktige samtalen, der styremedlem Tove Steinbo i Foreningen Retten til en verdig død tar for seg at ingen av oss vet hva livet