Samtale og debatt

Progressiv Prat: Halve folket i arbeid?

Automatisering er et tveegget sverd som blir stadig mer aktuelt, enten vi vil det eller ei. Det kan enten frigjøre folket fra arbeid eller føre til eksploderende forskjeller med massiv maktkonsentrasjon til kapitaleierne. Hvordan kan vi sikre at automatiseringen kommer folket til gode?

Automatisering er et tveegget sverd som blir stadig mer aktuelt, enten vi vil det eller ei. Det kan enten frigjøre folket fra arbeid eller føre til eksploderende forskjeller med massiv maktkonsentrasjon til kapitaleierne. Hvordan kan vi sikre at automatiseringen kommer folket til gode?
02.05.2019
19:00 - 21:00

Gratis - ingen påmelding

Automatisering er et tveegget sverd som blir stadig mer aktuelt, enten vi vil det eller ei. Det kan enten frigjøre folket fra arbeid eller føre til eksploderende forskjeller med massiv maktkonsentrasjon til kapitaleierne. Hvordan kan vi sikre at automatiseringen kommer folket til gode?

Vi inviterer til en lavterskel prat om automatisering og borgerlønn på Deichman Grünerløkka, 2. mai klokka 19.00. Vi ønsker å drøfte hva vi som samfunn skal gjøre om store deler av arbeidslivet blir automatisert og en mengde av arbeidsplassene går tapt. Hvordan kommer automatisering til å påvirke samfunnet i tiden som kommer, og hvordan skal vi håndtere det?

Hva er god automatiseringspolitikk, og hvordan ser det ut? Burde vi være bekymret eller se på det som en mulighet? Kan universell borgerlønn være en mulig løsning? Hva med kollektivt eierskap av robotene?

I panelet sitter:

▪️ Elin Ørjasæter - forfatter, samfunnsdebattant, førstelektor ved Høyskolen Kristiania og redaktør i Arbeidsnytt.

▪️ Omar Samy Gamal - 3. kandidat til bystyret for Oslo SV

▪️ Marie Sneve Martinussen - samfunnsøkonom og nestleder i Rødt

▪️ Øyvind Steensen - talsperson for Borgerlønn BIEN Norge

Det blir meget studentvennlige priser i baren!

Progressiv Prat er en møteserie og et samarbeid mellom Rødt Oslo Studentlag og Oslo Sosialistiske Studenter med hensikt å diskutere samfunnsaktuelle spørsmål. Gjennom møtene ønsker vi å finne løsninger på problemer, sette lys på dagsaktuelle saker og bidra til idéutvikling og tankelek.

Formatet er satt opp som en konsensusorientert samtale med formål å utvikle idéer og få kunnskap om temaene vi har i fokus, fremfor å arrangere en klassisk diskusjon med steile fronter og skyttergraver.