Erstatning og gebyr

Satser for gebyr og erstatninger ved Deichman. (Gjelder fra 12.10.2016)


Gebyr ved utstedelse av nytt bibliotekkort

Ved melding om tapt eller ødelagt bibliotekkort kan det utstedes nytt kort. Lånere må betale et gebyr på kr. 50,-.


For sent leverte bøker

Ved levering etter forfallsdato må låneren betale purregebyr som følger:
 
Voksne:
1. purring     kr. 0,-
2. purring     kr 100,-
 
Barn:
1. purring     kr. 0,-
2. purring     kr. 0,-
 
Etter 35 dager vil låner motta erstatningskrav via Kommunal inkasso.
 

Priser ved erstattet eller ødelagt materiale

Bok, voksen
kr. 450,-
Bok, barn   
kr. 300,-
Film/musikkopptak
kr. 300,-
Tegneserier
kr. 300,-
Lydbok
kr. 450,-
Språkkurs
kr. 500,-
Dataspill     
kr. 500,-
Brettspill
kr. 500,-
Tidsskrifter  
kr. 100,-
Noter
kr. 250,-
Spesielt verdifullt materiale og bøker utgitt før 1900    
kr. 1500,-

 

 

  • Purregebyr og erstatninger må betales ved personlig oppmøte på biblioteket. Det kan betales på alle våre bibliotek uavhengig av hvor materialet er blitt lånt.
  • Egne priser for spesielt materiale kan forekomme. For eksempel musikkinstrumenter.
  • I prisene er det lagt til et administrasjonsgebyr. Dette gebyret dekker de utgiftene biblioteket har til gjenanskaffelse av tapt materiale.
  • Fjernlån: innlånt materiale erstattes etter eierbibliotekets regler.
  • Deler av verk erstattes med gjenkjøpssum for hele verket dersom de enkelte delene ikke kan anskaffes separat.
  • Låner har ikke anledning til å erstatte tapt materiale ved å selv kjøpe nytt eksemplar av samme materiale og levere det til biblioteket.