Erstatning og gebyr

Satser for gebyr og erstatninger ved Deichman. (Gjelder fra 12.10.2016)


Gebyr ved utstedelse av nytt bibliotekkort

Ved melding om tapt eller ødelagt bibliotekkort kan det utstedes nytt kort. Lånere må betale et gebyr på kr. 50,-.


For sent leverte bøker

Vi sender deg et varsel to dager før du må levere tilbake. Hvis du likevel ikke leverer, skjer følgende:

  • Fem dager etter forfall får du en påminnelse. Du vil fortsatt kunne forlenge lånet og låne andre ting.
  • Ti dager etter forfall får du en purring og et gebyr på 100 kr. (Barn får kun purring og ikke gebyr). Du kan ikke lenger forlenge lånet, og du kan heller ikke låne andre ting. Gebyret betaler du enten på "Min side" eller hos oss når du leverer. Gebyret kan betales på alle våre bibliotek uavhengig av hvor materialet er lånt.
  • Hvis du ikke leverer tilbake innen 35 dager, vil du motta et erstatningskrav fra Oslo kemnerkontor. Du kan fortsatt levere det du har lånt til biblioteket. Erstatningssummen blir da trukket fra kravet, og du betaler kun gebyr og saksomkostninger til Oslo kemnerkontor.

Ved levering etter forfallsdato må låneren betale purregebyr som følger:

Voksne:
1. purring     kr. 0,-
2. purring     kr 100,-

Barn:
1. purring     kr. 0,-
2. purring     kr. 0,-

 

Erstatte tapt eller ødelagt materiale

Har du mistet eller ødelagt boken/lydboken/CD'en/filmen/spillet, kan du betale erstatning for den på biblioteket. Se priser for ulike typer medier i listen under.

  • I prisene er det lagt til et administrasjonsgebyr. Dette gebyret dekker de utgiftene biblioteket har til gjenanskaffelse av tapt materiale.
  • Egne priser for spesielt materiale kan forekomme. For eksempel musikkinstrumenter.
  • Deler av verk erstattes med gjenkjøpssum for hele verket dersom de enkelte delene ikke kan anskaffes separat.
  • NB: Låner har ikke anledning til å erstatte tapt materiale ved å selv kjøpe nytt eksemplar av samme materiale og levere det til biblioteket.
  • Fjernlån: innlånt materiale erstattes etter eierbibliotekets regler.


Priser for å erstatte tapt eller ødelagt materiale:

Bok, voksen

450,-

Bok, barn

300,-

Film/ musikkopptak

300,-
Boks/ etui til DVD50,-
CD-cover50,-
Plastlomme til CD50,-

Tegneserier

300,-

Lydbok

450,-

Boks/ etui til lydbok50,-

Språkkurs

500,-

Min vei (språkkurs) 100,-
Avrevet strekkode/RFID50,-

Dataspill

500,-

Brettspill

500,-

Tidsskrifter  

100,-

Noter

250,-

Spesielt verdifullt materiale og bøker utgitt før 1900   

1500,-