Erstatning og gebyr

Satser for gebyr og erstatninger ved Deichmanske bibliotek.

Gjeldende fra 12.10.2016.


GEBYR VED UTSTEDELSE AV NYTT BIBLIOTEKKORT

Ved melding om tapt eller ødelagt bibliotekkort kan det utstedes nytt kort. Lånere må betale et gebyr på kr. 50,-.


FOR SENT LEVERTE BØKER

Ved levering etter forfallsdato må låneren betale purregebyr som følger:

Voksne:
1. purring     kr. 0,-
2. purring     kr 100,-

Barn:
1. purring     kr. 0,-
2. purring     kr. 0,-

Etter 35 dager vil låner motta erstatningskrav via Kommunal inkasso.
 

PRISER VED ERSTATTET ELLER ØDELAGT MATERIALE

Bok, voksen

kr. 450,-

Bok, barn   

kr. 300,-

Film/musikkopptak

kr. 300,-

Tegneserier

kr. 300,-

Lydbok

kr. 450,-

Språkkurs

kr. 500,-

Dataspill     

kr. 500,-

Brettspill

kr. 500,-

Tidsskrifter  

kr. 100,-

Noter

kr. 250,-

Spesielt verdifullt materiale og bøker utgitt før 1900    

kr. 1500,-

  • Purregebyr og erstatninger må betales ved personlig oppmøte på biblioteket. Det kan betales på alle Deichmanske biblioteks filialer, uavhengig av hvor materialet er blitt lånt.
  • Egne priser for spesielt materiale kan forekomme. For eksempel musikkinstrumenter.
  • I prisene er det lagt til et administrasjonsgebyr. Dette gebyret dekker de utgiftene biblioteket har til gjenanskaffelse av tapt materiale.
  • Fjernlån: innlånt materiale erstattes etter eierbibliotekets regler.
  • Deler av verk erstattes med gjenkjøpssum for hele verket dersom de enkelte delene ikke kan anskaffes separat.
  • Låner har ikke anledning til å erstatte tapt materiale ved å selv kjøpe nytt eksemplar av samme materiale og levere det til biblioteket.