Vil du bli bedre på data?

Mandag 15. januar
11:00
Gratis
Denne dagen øver man på å bruke nettbank ved hjelp av en DNB-modell.

Hver mandag kl. 11-13 kan du lære mer om temaer mange lurer på, som nettbank, e-post, nettbrett og smarttelefon, Facebook og offentlige nettsider. Du kan velge å være med på enkelte temaer eller være med hver gang.

Ingen påmelding.

Oppstart 15. januar.

I samarbeid med Seniornett med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.