Utstilling You're not to KHIO

Utstilling: You're not to

Utstillingen viser prototyper utviklet de tre siste årene fra enkelte studentprosjekter som ledd i deres undersøkelser om sosiale tabuer.

Rammen rundt utstillingen "You´re not to" viser til den dansk-norske forfatteren Aksel Sandemoses berømte bok En flyktning krysser sitt spor. I denne boken fremmer forfatteren en idé han kaller Janteloven og som beskriver essensen av nordisk ydmykhet til det beste for samfunnet. De ti selvforklarende retningslinjene utfordrer oss mennesker på et individuelt plan men også rollen og det ansvaret vi som designere har i forhold til morgendagen. Sandemoses tekst fra 1933 belyser noen av vår tids viktigste samfunnsutfordringer gjennom å så tvil om begrepene toleranse og aksept for annerledeshet.

Deltakere:
Antonio Cascos Chamizo ‘A guide to cannibalism’
Christopher Caleb Hansen ‘Life on Mars: The great indoors’
Mari Koppanen ‘Fungamentalism’
Charlotte Kristine Kristiansen ‘Behind closed doors’
Martine Nilsen ’Appeal’
Hannah Nordh ‘D[anger]ous’
Martha Samyn ’Hold me, please’
Emma Staubo ‘Boundary beings and where to find them’
Marcus Voraa ‘The key to a label’
Nebil Zaman, ’Personal space’

Utstillingen "You´re not to" vises i forbindelse med Tegneskolens 200-årsjubileum (Statens Håndverks- og Kunstindustriskole)  og presenterer fagområdet Interiørarkitektur og Møbeldesign. Den har tidligere vært vist på Milan Design Week 2018.

Når:
Onsdag 21. november 2018 til Fredag 30. november 2018 (Hele dagen)
Kategori:
Pris:
Gratis