Store spørsmål: hva er et godt menneske?

Hva er et godt menneske? Er mennesket grunnleggende godt? Er det å være et godt menneske forbundet med samvittighet? Eller er det en iboende motivasjon til å gjøre noe godt? Må man bekjenne seg til en tro for å være et godt menneske, og holder det å følge religionens leveregler?

Vi inviterer unge fra ulike tros- og livssynssamfunn til å sammen diskutere menneskelige, åndelige, filosofiske og eksistensielle spørsmål. Her skal vi snakke om menneskelige livsutfordringer. Hvordan forholder de ulike tros- og livssynssamfunnene seg til store spørsmål? Dette arrangementet er det første i denne samtalerekken.

Samtaleleder: Noman Mubashir (NRK)
I panelet: Wid Al-Saedy (sosial entrepenør), Hamzah Rajpoot (Ahmadiyya-muslimene), Balraj Singh (Unge sikher) og Victoria Opheim Galåen (Humanistisk ungdom).

Musikkopptreden av Ole & Silje Huleboer.

Serien arrangeres med støtte fra Kulturdepartementet og i samarbeid med UngDialog, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Minotenk.

Sted: Hovedsalen

 

 

Når:
Tirsdag 16. januar 2018 17:30
Kategori:
Pris:
Gratis