Språkkafé/Language Cafe

Vil du bli bedre i norsk? / Do you want to improve your Norwegian?Språkkafe Nydalen

Øv deg på å snakke norsk på vår språkkafé. Vi har tre nivåer, nybegynner, mellomnivå og øvet. 

Frivillige og deltagere snakker sammen på norsk, drikker kaffe og te og gjør språkøvelser i små grupper. Drop-in. Ingen registrering.

Do you want to improve your Norwegian? Welcome to our language café. All levels welcome. Free. Drop-in. No registration.

VELKOMMEN! / WELCOME!

Når:
Torsdag 31. januar 2019 16:00 til 18:00
Sted:
Kategori:
Pris:
Gratis