Språkkafé/Language Cafe

Torsdag 18. januar
16:00 til 18:00
Gratis

Vil du bli bedre i norsk? / Do you want to improve your Norwegian? Øv deg på å snakke norsk på vår språkkafé. Vi har tre nivåer, nybegynner, mellomnivå og øvet. Språkkafe Deichman Nydalen

Frivillige og deltagere snakker sammen på norsk, drikker kaffe og te og gjør språkøvelser i små grupper. Drop-in. Ingen registrering.

Do you want to improve your Norwegian? Welcome to our language café. All levels welcome. Free. Drop-in. No registration.

VELKOMMEN! / WELCOME!Språkkafe Nydalen