Sosial kontroll- hvor står vi og hvor går vi?

Fafo har nylig gitt ut en rapport som undersøker sosial kontroll fra flere ulike sider. Rapporten førte til debatt i mediene, og nå som den verste støyen har senket seg ønsker vi å se nærmere på rapporten og funnene som er gjort.

Hva defineres egentlig som (negativ) sosial kontroll? Stemmer funnene i rapporten med erfaringer fra vår bydel? Ser man en utvikling i holdninger når det gjelder dette temaet? Og hvordan jobber bydelen med denne tematikken?

Det blir mulighet til å komme med spørsmål og innspill fra salen.

I panelet:
Jon Horgen Friberg, forsker Fafo
Umar Ashraf, medlem av ressursgruppen for handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, redaktør av antologien "Kjære bror" og samfunnsdebattant
Brynjar Uddu, seksjonsleder Familiesenteret i bydel Søndre Nordstrand
Mirjeta Emini, prosjektleder Sterk&Klar, oppvokst på Holmlia

Ordstyrer: Olav Elgvin

Velkommen!!

Når:
Tirsdag 26. februar 2019 18:30
Sted:
Kategori:
Pris:
Gratis