Poesi i samtale - 'Kommunion 2017' av Leif Høghaug

Onsdag 15. november
19:00
Gratis

Kommunion 2017Den offentlige samtalen rundt poesien trenger flere arenaer. Denne høsten arrangerer Deichman Grünerløkka en serie samtaler med forfattere av aktuelle poesibøker. Samtalene ledes av Cathrine Strøm og Paal Bjelke Andersen.


Onsdag 15. november snakker vi med Leif Høghaug om boka 'Kommunion' 2017 (Samlaget).

Forlaget skriver: «Hundre år etter den russiske revolusjonen og fem hundre år etter reformasjonen oppstår ein diktarleg tale om fråvær av fellesskap i vår tid. Er fellesskapen død? Og om så er: Er det mogleg å vekkje han opp? Leif Høghaugs andre diktbok utforskar ein idé om korleis fortidas messianisme kan verke i notida for å skape ei ny framtid.

Kommunion 2017 blir til i spennet mellom lyrikk og prosa, elegi og humor, dialekt og skriftspråk, og som heilskap framstår det som ein samtale med ei rad messianske forfattarar: Marx, Luther, Dante, Shakespeare, Lenin, Hölderlin, Yeats, Joyce …»

Leif Høghaug (f. 1974) debuterte med diktsamlinga Fama i 2012. Han har bl.a. oversatt Julian T. Brolaski og Det kommunistiske partis manifest til norsk og arbeider for tiden med en oversettelse av det mest uoversettelige av alle verk, James Joyces Finnegans Wake.

*

Poesi i samtale - på Deichman Grünerløkka høsten 2017:

6/9: Arne Borge / I stedet for blomster
20/9: Mona Høvring / Jente med dødningehode
4/10: Pier Paolo Pasolini / Askens poet, v/oversetter Camilla Chams
18/10: Jo Eggen / Ruindikt
1/11: Leslie Kaplan / Himlenes bok, v/ oversetter Anne Oterholm
15/11: Leif Høghaug / Kommunion
29/11: Kristin Berget / og når det blir lyst blir det helt fantastisk