Norsktrening

Tirsdag 12. desember
17:00
Gratis
Vil du bli bedre i norsk? Bli med og snakk norsk med
andre deltakere og frivillige fra Røde Kors.

Would you like to improve your Norwegian? At
«norsktrening» you can meet others and practice
Norwegian every Tuesday.

Arrangeres av Røde Kors.
E-post: norsktrening.oslo@redcross.no.