britta

Mellom by og land

Siden mai har vi hatt fotoworkshop på biblioteket, vi har jobbet med kamerateknikk,

snakket om kunst og etikk, gått på ekskursjoner i nærmiljøet og diskutert hverandres bilder en søndag i måneden.

Hele tiden med det mål i sikte å lage en liten utstilling.

Temaet vi har valgt er møtet mellom by og land, fordi det er det vi alle har som opplevelse av Bjerke bydel.

At vi er her et sted midt i mellom der vi bare kan snu oss rundt og se både lanskap og byskap på samme tid.

Når:
Mandag 1. oktober 2018 til Torsdag 1. november 2018 14:30 til 16:00
Sted:
Kategori:
Pris:
Gratis