Leksehjelp til skoleelever

Søndag 10. desember
10:00 til 14:00
Gratis
Kurset er helt gratis og er åpen for alle barn og ungdommer. For mer
informasjon besøk vår hjemmeside risaf.org