Faghjelp for ungdommer og voksne

Gratis leksehjelp i samarbeid med Bøler Frivilligsentral for elever som går på ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæring (gjelder også de som tar skolefag i voksen alder). Vi tilbyr leksehjelp i alle fag bortsett fra valgfag språk (tysk, fransk, spansk). Elever ved VO kan få hjelp i norskopplæring/samfunnsforståelse. Ta med egen PC dersom det skal brukes til lekser.
For påmelding skriv til natalia.taranenko@deichman.no / 22 76 12 60.
 
Leksehjelp på Deichman Bøler søker frivillige. For informasjon og påmelding skriv til Vigdis Bodin Jensen / Bøler Frivilligsentral: vigdisbodin.jensen@bos.oslo.kommune.no

 

Når:
Mandag 18. mars 2019 17:00
Sted:
Kategori:
Pris:
Gratis