Leksehjelp for minoritetsspråklige

Mandag 11. desember
17:00 til 18:45
Gratis

Leksehjelp for flyktninger og minoritetsspråklige, i samarbeid med Bøler frivilligsentral. 
Tilbudet er særlig tenkt til dem som går i mottaksklasser eller på norskundervisning.