Leksehjelp for minoritetsspråklige

Mandag 19. juni
17:00 til 18:45
Gratis

Leksehjelp for flyktninger og minoritetsspråklige, i samarbeid med Bøler frivilligsentral.
Tilbudet er særlig tenkt til dem som går i mottaksklasser eller på norskundervisning.
NB! Begrensede plasser, påmelding til Silje Bjerke, silje.bjerke@kul.oslo.kommune.no / 23 43 27 60.