Bengt-Ole Nordström

Konsert med Trubadur

I 2003 fikk Bengt-Ole Nordström i oppdrag fra Nasjonalforeningen for folkehelsen å skrive de første brosjyrene i Norge som var beregnet på mennesker med demens. I den forbindelse var han med på å starte en av de første samtalegruppene for personer med demens her i landet. I 2016 mottok han Demensprisen for Oslo Fylke, NFFH.

Til daglig arbeider han som freelancer med musikk og erindring, og er særlig opptatt av hvordan musikk, minner og identitet henger sammen.

Arrangementet er åpent for alle, og spesielt tilrettelagt for personer med demens.Ta gjerne med deg en venn. Vi møter deg ved inngangen og assisterer videre. Konserten varer ca. 30-40 minutter.

Har du spørsmål til onserten eller andre saker, henvend deg til biblioteket i betjent tid eller kontakt Natalia Taranenko natalia.taranenko@deichman.no / 22 76 12 60

Når:
Torsdag 13. desember 2018 13:00 til 13:45
Sted:
Kategori:
Pris:
Gratis