Klimafestivalen: Viten med UiO - Global oppvarming, Arktis og Antarktis

Fredag 20. januar
17:00 til 18:30
Gratis
a
 
 
 
 
 
 
 
Møteleder: Truls Gulowsen, Greenpeace  
 
1. Hva har skjedd ? Alarmerende oppvarming 
    Foredragsholder :Professor Lena Merete Tallaksen, Institutt for Geofag 
 
2. Hvor står vi ? Klimaendringer og miljøgifter i Arktis og Antartisk 
    Foredragsholder: Professor Katrine Borgå, Institutt for Biovitenskap
 
Velkommen til foredrag i hovedsalen på Deichmanske hovedbibliotek!
 
a
a