Kjell Westö: Svik 1938

Torsdag 16. november
17:30 til 19:00
Gratis

Liker du å snakke med andre om litteratur? Velkommen til vår populære lesesirkel! Ingen påmelding nødvendig, bare møt opp i grupperommet vårt. Spørsmål til hver bok sendes ut per e-post, samt vil være tilgjengelig i lokalene våre og på nett en ukes tid i forkant av hvert møte. Ønsker du å sette deg opp på e-post-listen, og/eller har andre spørsmål om lesesirkelen?
Ta kontakt med Jan Lasse: jan.lasse.rotmo@kul.oslo.kommune.no

svikKjell Westö: Svik 1938 (2014)
Helsingfors, 1938. Adolf Hitlers ekspansjonspolitikk i Europa vekker både sinne og beundring, ikke minst i den såkalte Onsdagsklubben, et uformelt diskusjonsforum som består av et knippe gamle venner av advokaten Claes Thune. Men Europas splittelse merkes også i Onsdagsklubben, og Thune mister etter hvert troen på at det er noen nytte i samtalene. Han engasjerer seg i utenrikspolitikken, men ikke i mye annet. Han er nyskilt og trist og legger heller ikke særlig krefter i advokatbyrået sitt. Heldigvis har han god hjelp i sin nyansatte sekretær, den skikkelige og dyktige fru Wiik, men fru Wiik kjenner seg ikke så dyktig. Hun plages av vonde minner fra ungdomstiden under borgerkrigen, og prøver så godt hun kan å glemme. Men under et av Onsdagsklubbens møter kjenner hun brått igjen en stemme fra fortiden. De smertefulle minnene blir brakt til overflaten - og Matilda må fatte et vanskelig valg.