Frokostmøte

Fredag 12. januar
08:00
Gratis
For å gjøre det lett å hjelpe de barna som trenger det mest, lanserer Bydel Alna en oversikt over fritidsaktiviteter i bydelen både digitalt og på papir.

Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn lik rett til å
delta i fritidsaktiviteter. Oversikten skal hjelpe de som er i kontakt med barn og familier å finne egnede aktiviteter. Arrangementet er åpent for alle og spesielt rettet mot ansatte i tjenester og engasjerte i organisasjonslivet.

Frokost serveres kl. 8. Programmet starter kl. 8.30.

Påmelding: bit.ly/aktivfritid-frokost

Frokost serveres kl. 8. Programmet starter kl. 8.30.

* Presentasjon av felles aktivitetsoversikt v/ Charlotte Sætre, fagleder frivillighet, Fubiak
* Presentasjon av "aktivitetsguide" for å hjelpe barn i aktivitet v/ Ingrid Maurstad Oslo Idrettskrets
* Hvoran inkludere de barna som trenger det mest med verktøyet "Allemed" v/ Thale Solli Kvernberg, Prosjektkoordinator ALLEMED

Arrangeres av FUBIAKs prosjekt Aktive og trygge barn i samarbeid med Bydel Alna, med støtte fra Gjensidigestiftelsen.