Filosofisk Forum

Hver uke møtes Filosofisk Forum til interessante diskusjoner.

Møtene starter med en liten innledning, og deretter er ordet fritt. Gruppa diskuterer særlig filosofiske problemstillinger, men også andre interessante temaer. Vanligvis bestemmes neste gangs tema på slutten av møtet. Den som får sitt forslag vedtatt, er gjerne den som innleder om det neste gang.

Filosofisk Forum ble startet i 2001. De er tilknyttet folkeakademibevegelsen under navnet Folkeakademiet Gamle Oslo, men har deltagere fra hele byen. Møtene er åpne for alle.

For mer info, se: filosofiskforum.no
For å stå på deres e-post-liste, send e-post til: filosofisk-forums-epostliste@googlegroups.com

Når:
Mandag 18. mars 2019 19:00
Sted:
Kategori:
Pris:
Gratis