Filosofisk Forum: Øye for øye - tann for tann?

Hver uke møtes Filosofisk Forum til interessante diskusjoner. Dagens tema: Øye for øye - tann for tann?
Møtene starter med en liten innledning, og deretter er ordet fritt. Gruppa diskuterer særlig filosofiske problemstillinger, men også andre interessante temaer. Vanligvis bestemmes neste gangs tema på slutten av møtet. Den som får sitt forslag vedtatt, er gjerne den som innleder om det neste gang.

Filosofisk Forum ble startet i 2001. De er tilknyttet folkeakademibevegelsen under navnet Folkeakademiet Gamle Oslo, men har deltagere fra hele byen. Møtene er åpne for alle.

Vår nettadresse er filosofiskforum.no

E-post-liste: send e-post til filosofisk-forums-epostliste@googlegroups.com

Når:
Mandag 20. august 2018 19:00 til 21:00
Sted:
Kategori:
Pris:
Gratis