Drop-in lesesirkel

Drop-in lesesirkelg

Prøv en lesesirkel i høst som verken krever forberedelser eller forpliktelser. Drop-in-lesesirkel er hyggelig og passer for alle. I drop-in-lesesirkelen får du lese og diskutere en ny novelle og et nytt dikt hver gang du kommer. En bibliotekar velger litteraturen og leder lesefellesskapet. Det er en overraskelse hvilken tekst vi skal lese.

Teksten leses høyt av bibliotekaren og/eller deltakere som har lyst. Vi stopper underveis i lesingen og snakker om det vi har lest. Denne måten å dele lesing på kalles shared reading og er inspirert fra England, der flere hundre grupper samles hver uke for å lese sammen.

Deichman Hovedbiblioteket har drop-in-lesesirkel i partallsuker, annenhver tirsdag kl 17.30-19.00, med oppstart tirsdag 4. september 2018.

Deichman Torshov har drop-in-lesing i oddetallsuker, annenhver tirsdag kl. 17.30-19.00, men oppstarten er onsdag 12. september 2018.

Begge steder får du lett servering. Velkommen!

Når:
Tirsdag 18. september 2018 til Onsdag 19. september 2018 17:30 til 19:00
Kategori:
Pris:
Gratis