Datakurs - nybegynner

Tirsdag 12. desember
12:00
Gratis
Påmelding til personalet på FUBIAK eller per e-post til fubiak@kul.oslo.kommune.no

Med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.