Datakurs - litt viderkommende

Mandag 11. desember
17:00
Gratis
Påmelding ved oppmøte på Fubiak i åpningstiden eller send mail til fubiak@kul.oslo.kommune.no.

Arrangeres med støtte fra Kommunaldepartementet.