BOKLOPPIS

Onsdag 23. April
Kl. 10:00 til 16:00
Gratis

Vi feirer Verdens bokdag med et gedigent bokloppemarked.