Språkkafé! - For deg som vil bli bedre i norsk.

En språkkafé er ikke et språkkurs, men et sted du møter andre som også trener på å snakke norsk.

Dette er et gratis tilbud for deg som vil lære seg norsk og bli kjent med andre. Det er lurt å være tidlig ute. Enkel servering.

Ønsker du å delta som frivillig må du gjerne komme for å se hvordan vi jobber. Det er veldig moro både å være deltaker og frivillig.

HUSK alle må ha meråpent tilgang!språk
Les mer om meråpent her; https://www.deichman.no/side/merapent-bibliotek.

Would you like to speak Norwegian better? You are welcome to our «Languagecafé» if you know enough to take part in a simple conversation.

Join our group on Facebook: https://www.facebook.com/groups/sprakkafedeichmanbjerke/

Når:
Torsdag 28. juni 2018 19:00 til 21:00
Sted:
Kategori:
Pris:
Gratis